четвъртък, март 27, 2008

БАВЕН НОЩЕН ДЖАЗ

БАВЕН НОЩЕН ДЖАЗ
опипва тъжно ъглите на стаята,
наднича в застоялата вода
на вазата с цветя
и уморено се изтича под вратата...
Разсеяните ноти
като капки тупват меко
върху прашното стъкло на масата...
И старият фенер зад мръсния прозорец
безцелно осветява утьпкания кръг
от стъпкии
няколко замръзнали цветя
в обидения нощен сняг...

Людмил Янков