събота, април 03, 2010

Свобода на дребно

… Свободни сме! И дума да не става!

Свободни сме (Доколкото ни дават!)

Пак можем, щом премръзнем, да треперим,

пред пълните витрини да се зверим,

със празен джоб „безгрижно да живеем“,

да дишаме безплатно, да се смеем,

да пукнем, ако щем, сме с пълно право!…

И — продължи ли тъй — във строя пак

със бодра стъпка да ударим крак!

Свободни сме! Какво ли ни остава?…


Ерих Кестнер